Apr 01, 2020

越南人才招募 Tuy?n d?ng nhan viên Vi?t Nam t? Liên h?p khoa h?c k? thu?t Pegatron

?職缺消息: 和碩104(越南)   
?Thông tin tuy?n dung: Pegatron 104 (Vi?t Nam)
?填寫履歷請掃DM上的QR code或直接點選此網頁或是將履歷寄至[email protected]
?Vui lòng quét mã v?ch trên DM ho?c tr?c ti?p truy c?p vào trang web ?? nh?p thông tin cá nhân, ho?c có th? g?i thông tin cá nhân vào ??a ch? email [email protected]

Mar 08, 2019

最新招募活動

和碩有傲視同業的專業代工能力及服務質量,更積極布局全球,創造新科技世代。 鼓勵胸懷大志的畢業新鮮人加入和碩,在這里,我們提供個人化的學習課程,為你的夢想筑路, 也提供優渥獎酬及多元福利,滿足你的生活所需。和碩聯合科技 歡迎新鮮人的你一起到和碩大顯身手!


Jan 17, 2017

中高階轉職專區

加入和碩,共贏未來 和碩聯合科技,歡迎您的全心投入! 和碩不僅擁有代工的堅實基礎,更懷抱創新科技的宏大藍圖,現在,正在世界級的舞臺發光發熱,您,怎能缺席?和碩強調『先有一流的人才,才有一流的公司』,和碩明白『優秀的主管是公司成長的最大動能』,在這里,我們提供您大展長才、充分發揮的最佳舞臺,在這里,我們提供您禮遇及暢通的轉職管道您不用擔心個人資料曝光,我們并將優先為您安排、處理。 詳細職務訊息請電郵 [email protected]


中彩网是正规网站吗